ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

กรมการปกครองขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิช ...

22 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ...

16 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ลำดับที่ 51 – 250 จำนวน 200 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ลำดับที่ 51 – 250 จำนวน 200 ราย ในวันที่ 28-29 มีนาคม ...

15 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ...

4 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่

การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15"

25 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 ธันวาคม 2565

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและหนังสือคำร้องแสดงความยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ ...

25 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 8

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 8 เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการเยาวชนแถวหน้า ครั้งที่ 8 ...

24 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ...

30 กันยายน 2564

ข่าวใหม่

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.co ...

23 กุมภาพันธ์ 2565