ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอพิเศษจำหน่ายรถยนต์สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนภูมิภาค)

20 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์มอบข้อเสนอพิเศษในการจำหน่ายรถยนต์ 5 ยี่ห้อ ประกอบด้วย ฟอร์ด มิตซูบิชิ มาสด้า นิสสัน และเอ็มจี ...

20 เมษายน 2565

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอพิเศษจำหน่ายรถยนต์สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง)

20 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หนังสือประชาสัมพันธ์มอบข้อเสนอพิเศษในการจำหน่ายรถยนต์ 5 ยี่ห้อ ประกอบด้วย ฟอร์ด มิตซูบิชิ มาสด้า นิสสัน และเอ็มจี ในราคาพิเศษ (ฟรีดาวน์และดอกเบี้ยต่ำ) ...

20 เมษายน 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ลำดับที่ 251 - 350 จำนวน 100 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ...

19 เมษายน 2565

ข่าวใหม่

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 -79 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 เมษายน 2565

เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งข้าราชการผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายทราบ หากประสงค์สมัครเ ...

11 เมษายน 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ (ลำดับที่ 412 – 535)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ (ลำดับที่ 412 – 535) ...

8 เมษายน 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เฉพาะราย)

กรมการปกครอง มีคำสั่ง ที่ 682/2565 แก้ไขคำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับการแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ...

7 เมษายน 2565

ข่าวใหม่

ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครบเกษียณอายุ)

ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครบเกษียณอายุ) ...

25 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ปลัดอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 254

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ปลัดอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 254 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ...

24 มีนาคม 2565