ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4"

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4" ...

4 กรกฎาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" ...

4 กรกฎาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้จัดโครงการอบรม 6 หลักสูตร จึงขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้จัดโครงการอบรม 6 หลักสูตร จึงขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม ...

30 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร" รุ่นที่ 3

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร" รุ่นที่ 3 ...

30 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ การอบรม รูปแบบ Onsite สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ การอบรม รูปแบบ Onsite สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

30 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11 ...

27 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครองและกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครองและกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ...

20 มิถุนายน 2565