ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง" (The Grid Public 2022)

บริษัท ดีซีซี ซินเนอร์จี จำกัด ขอเชิญส่งผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง" (The Grid Public 2022) ...

15 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับพื้นฐาน รอบที่ 4 (รุ่นที่ 35 - รุ่นที่ 45)

ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับพื้นฐาน รอบที่ 4 (รุ่นที่ 35 - รุ่นที่ 45) โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Bui ...

15 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบส.ทส.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

15 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย 2 หลักสูตร จากมูลธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 1. หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร 2.หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายปกครอง ...

14 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรกฎหมายปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ว.พ.ปค.

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรกฎหมายปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ว.พ.ปค. ...

14 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ ห้อข้อ the new Genetic Corporation Public and Private Co- Operation for Sustainable Growth บริษัทสายพันธุ์ใหม่: การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ ห้อข้อ the new Genetic Corporation Public and Private Co- Operation for Sustainable Growth บริษัทสายพันธุ์ใหม่: การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ...

8 มีนาคม 2565