ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ เทคนิคการใช้ถ้อยคำภาษาในหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอกสารและการจดบันทึกรายงานการประชุม"

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ เทคนิคการใช้ถ้อยคำภาษาในหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอกสารและการจดบันทึกรายงานการประชุม& ...

11 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง : งานเป็นผล คนเป็นสุข" รุ่นที่ 3

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง : งานเป็นผล คนเป็นสุข" รุ่นที่ 3 ...

11 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Thai Law Training

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Thai Law Training ...

11 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรผู้นำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และหลักสูตรผู้นำตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประชาสัมพันธ์] สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับบริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการปฏิบัต ...

3 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ่นที่ 4 ...

28 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 หลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 7 ...

25 เมษายน 2565