ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการและกำหนดการ ครั้งที่ 4 เรื่อง ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ

ประชาสัมพันธ์ โครงการและกำหนดการ ครั้งที่ 4 เรื่อง ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ ...

20 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย Onsite ปี 2565 รุ่นที่ 1

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย Onsite ปี 2565 รุ่นที่ 1 ...

9 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม 4 หลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Thai Law Training ได้จัดโครงการอบรม 4 หลักสูตร ตามเอกสารแนบ ...

8 มิถุนายน 2565