ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ The New Genetic Corporation : Public and Private Co-Operation for Sustainable Growth บริษัทสายพันธุ์ใหม่ : การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ The New Genetic Corporation : Public and Private Co-Operation for Sustainable Growth บริษัทสายพันธุ์ใหม่ : การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ...

7 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" (ONLINE) รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" (ONLINE) รุ่นที่ 2 ...

4 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Online Course การใช้เครื่องมือ Tools และรับฟังความคิดเห็นร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ Roadmap

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Online Course การใช้เครื่องมือ Tools และรับฟังความคิดเห็นร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ Roadmap ...

30 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

30 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดฝึกอลรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ...

24 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Thai Law Training

หลักสูตรการฝึกอบรม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Thai Law Training ...

24 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและบริหารสัญญาเพื่อจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพกรณีศึกษา ภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID 19) (Onsite) 2565

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและบริหารสัญญาเพื่อจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพกรณีศึกษา ภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID 19) (Onsite) 2565 ...

22 มีนาคม 2565