จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางบริเวณทางเดินหน้าห้องบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้่าน และส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ...

4 กรกฎาคม 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

31 มกราคม 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ โดยจัดจัางผลิตงานในรูปแบบบทความพิเศษ หรือสกู๊ปข่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ และผลการปฏิบัติงานของกำน ...

7 พฤศจิกายน 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

2 พฤศจิกายน 2559