จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปกครองท้องที่ ของ สน.ปท. ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

11 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปกครองท้องที่ ของ สน.ปท. ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพา ...

11 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮจ 2298 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

4 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถ้วยพระราชทาน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสวย) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถ้วยพระราชทาน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสวย) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

4 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

4 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

4 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส(โคโรล่า)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส(โคโรล่า) หมายเลขทะเบียน ชป 4205 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

28 พฤศจิกายน 2561