จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วีเจ ไอที จำกัด ...

25 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ร้านบุญฤทธิวงศ์ โดย นายอนนตเศรษฐ์ บุญฤทธิวงศ์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ...

5 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ หมายเลขทะเบียน ภม 7411

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ หมายเลขทะเบียน ภม 7411 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ อรุณยนต์ โดย นายอักษร อุ่นอรุณ (ให้บริการ) โดยเสนอ ราคา ...

5 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา 904 ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา 904 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มานะดีมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 318,325.00 บา ...

31 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวรจักรเซ็นเตอร์ ...

23 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าเอกสารตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2562 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าเอกสารตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2562 โดยเฉพาะเจาะจง ...

21 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อชาร์ป รุ่น MX-M314NV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อชาร์ป รุ่น MX-M314NV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

8 มกราคม 2562