การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวนทั้งสิ้น 27 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวนทั้งสิ้น 27 ราย ...

14 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ...

2 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานวิชาการเงินและบัญชี และข้าราชการประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 31 ราย

30 มกราคม 2566

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานวิชาการเงินและบัญชี และข้าราชการประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ...

30 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 ราย ...

23 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ให้รักษาการในตำแหน่ง รวมจำนวน 8 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนัก ...

20 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย ...

16 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งย้าย และคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งนายอำเภอ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งย้าย และคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งนายอำเภอ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป ...

9 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 3 มกราคม 2566

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 3 มกราคม 2566 ...

28 ธันวาคม 2565