ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเผยแพร่ข่าวสารของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่แสดงการปกป้องศาสนาเพื่อสันติภาพ

1 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565

ตามที่ปรากฏข่าวสารรวมถึงคลิปวีดิโอที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่แสดงการปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพในหลายประเด็น อาทิ การสร้างเสาไฟฟ้าสัญลักษณ์อิสลาม การต่อต้านการสร้างมัสย ...

1 ธันวาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์ ที่มัสยิดฉบับที่ 9/2564)

10 กันยายน 2564 - 1 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์ ที่มัสยิดฉบับที่ 9/2564) ...

13 กันยายน 2564

ข่าวอัพเดท

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8/2564)

5 สิงหาคม 2564 - 1 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8/2564) ...

10 สิงหาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 พฤษภาคม 2564 - 2 มิถุนายน 2564

ประกาศกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรร ...

21 พฤษภาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื ...

11 พฤษภาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เรื่อง การขยายเวลาความประสงค์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) ครั้งที่ 2

29 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เรื่อง การขยายเวลาความประสงค์ยืมเงินกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) ครั้งที่ 2 ...

29 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา

21 เมษายน 2564 - 1 มกราคม 2565

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน ...

21 เมษายน 2564