ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ผู้บริหาร ปค. ร่วมอวยพรอุปทูตซาอุดีอาระเบียเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562

3 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง พร้อมนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ร่วมอวยพรและมอบของขวัญในนามอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในเทศก ...

3 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการยืมเงินกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ

2 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

กรมการปกครองมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่มีความประสงค์จะยืมเงินกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ ในการสำรองจ่ายค่าเช่าที่พักสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ...

2 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

กรมการปกครองประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ...

7 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

อปค.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562

24 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่ ...

24 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท

อปค.ให้เกียรติเป็นประะธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์เสริมสร้างสมรรถนะอิหม่ามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้

11 ธันวาคม 2561 - 30 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์เสริมสร้างสมรรถนะอิหม่ามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดใน 5 จชต. (ปัตตานี นราธิวา ...

11 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองขยายเวลาการลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติที่ประชุมในการขยายเวลาการลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) พร้อมชำระเงินค่าประก ...

26 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ

12 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

กรมการปกครองขอเรียนแจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เชิญชวนให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ หรือด้วยวิธีการอื่นใด โดยการให้กรอกข้อมูลในหนังสือแจ้ง ...

12 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองเปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440)

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440) โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ ...

19 ตุลาคม 2561