ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

โครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561

19 เมษายน 2561 - 30 พฤษภาคม 2561

กรมการปกครองโดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ จัดสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอัญชาลีน่า ถนนรามคำแหง กทม. ...

19 เมษายน 2561

ข่าวอัพเดท

กองฮัจย์รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ (เพิ่มเติม)

18 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม) ...

18 เมษายน 2561

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองแจ้งหลักเกณฑ์การยืมเงินกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561

29 มีนาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

กรมการปกครองแจ้งหลักเกณฑ์การยืมเงินกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 โดยขอให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่มีความประสงค์จะยืมเงินจากกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จัดส่งคำขอและเอก ...

29 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

28 มีนาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561

กรมการปกครอง โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขา ...

28 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

การบินไทย เปิดครัวฮาลาลต้อนรับคณะผู้บริหาร ปค. จุฬาราชมนตรี และ ผู้ประกอบการฮัจย์สำหรับให้บริการเที่ยวบินฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439)

22 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

อปค. รอง อปค. ผอ.กฮ. ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และ ทีมงาน กฮ. ร่วมงาน Food Presentation สำหรับเที่ยวบินฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439) ของบริษัทการบินไทย ณ ห้อง Food Presentation (O ...

22 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ

16 มีนาคม 2561 - 10 เมษายน 2561

กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ...

16 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท

อปค. เข้าพบอุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2561

23 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง และนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย ผอ.สำนักกิจการความมั่นคงภายใน เข้าพบอุปทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2561 ( ...

23 มกราคม 2561

ข่าวอัพเดท

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล

1 มกราคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2559 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ซึ่งกระ ...

16 มกราคม 2561