ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

คณะผู้แทนฮัจย์ไทยร่วมประชุมเตรียมการฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)

วันที่ 22 ม.ค.63 เวลา 11.00 น. คณะผู้แทนฮัจย์ไทย นำโดย พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย และนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ์ กุงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าประชุมเตรียมการฮ ...

23 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธิเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563

17 มกราคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

กรมการปกครอง โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ จัดทำโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมสยาม แมนดาริน่า จ.สมุ ...

17 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการยืมเงินจากกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563(ฮ.ศ.1441)

13 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563

แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการยืมเงินจากกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563(ฮ.ศ.1441) ...

13 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครองเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตซาอุดีอาระเบีย

24 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

เมื่อวันทีี่ 22 ตุลาคม 2562 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เข้าพบรักษาการอุป ...

24 ตุลาคม 2562

ข่าวอัพเดท

ปค.เปิดรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441)

17 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 ธัน ...

16 ตุลาคม 2562

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

1 กรกฎาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขอประกาศข้อมูลสำคัญของการไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน แล ...

1 กรกฎาคม 2562

ข่าวอัพเดท

การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (เบี๊ยะซะห์) ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)

19 มิถุนายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

กรมการปกครอง โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ จัดทำโครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (เบี๊ยะซะห์) ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ร.ต.ท.อ ...

19 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท

การบินไทยเปิดครัวฮาลาลต้อนรับเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)

10 มิถุนายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

อปค. รอง. อปค. ผอ.กฮ. ร่วมงาน Food Presentation ของครัวฮาลาล การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยมีรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ เป็นตัวแทนของ DD ของการบินไทย ให้การต้อ ...

10 มิถุนายน 2562