ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440) โดยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองร่วมงาน

23 พฤษภาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1440 โดยมีจุฬาราชมนตรี เอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย ค ...

23 พฤษภาคม 2562

ข่าวอัพเดท

อปค. รอง.อปค. ผอ.กฮ. ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 (ฺฮ.ศ.1440)

10 พฤษภาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย เรียนเชิญ อปค. รอง อปค. ผอ.กฮ. และเจ้าหน้าที่ของ กฮ. ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 (ฺฮ.ศ.1440) วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเ ...

10 พฤษภาคม 2562

ข่าวอัพเดท

ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และคณะเจ้าหน้าที่ กฮ. นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับพระราชทานรางวัล

17 เมษายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย รมต.มท. ปมท. อปค. รอง อปค. ผอ.สน.มน. ผอ.กฮ และคณะเจ้าหน้าที่ กฮ. นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลการป ...

17 เมษายน 2562

ข่าวอัพเดท

ผู้บริหาร มท. ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ

17 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562

ปมท. อปค. รอง อปค. ผอ.สน.มน. และ ผอ.กฮ. ร่วมงาน “เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) ภายใต้แนวคิด “ศาสดามูฮัมมัด ผู้ยืนหยัดสัจธรรม ผู้นำการปฏิรูปสังคม” ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 62 ณ ศูนย์ ...

17 เมษายน 2562

ข่าวอัพเดท

กฮ. ส่งวิทยากรเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธิฮัจย์

2 เมษายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

กฮ. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ฮ.ศ.1440 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี สงขลา ยะลา สตูล และ ...

2 เมษายน 2562

ข่าวอัพเดท

ผอ.กฮ. เปิดการอบรมและมอบนโยบายผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์ (แซะห์) ประจำปี 2562

8 มีนาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562

กฮ. จัดทำโครงการอบรมและมอบนโยบายผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์ (แซะห์) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค.2562 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้นำกลุ่ ...

8 มีนาคม 2562

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองชี้แจง กรณีรัฐบาลให้เงินสนับสนุนก่อสร้างมัสยิดไม่เป็นความจริง

28 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562

ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างมัสยิด ...

28 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

รองอธิบดีกรมการปกครองและคณะผู้แทนฮัจย์ไทยร่วมการประชุมเตรียมการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440) ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

21 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนอธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการฮัจย์ ประจำป ...

21 มกราคม 2562