ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กฮ. และ จ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับผู้แสวงบุญเดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

11 กันยายน 2561 - 31 มกราคม 2562

กฮ. และ จ.นราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับผู้แสวงบุญที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย สู่ภูมิลำเนาโดยสายการบินไทยอย่างปลอดภัย ขณะที่ญาตินับพันเฝ้ารอรับอย่างอบอุ่น โดยมีนา ...

11 กันยายน 2561

ข่าวอัพเดท

ผู้บริหาร มท. และ ปค. พบปะ ตรวจเยี่ยม ทีมงาน กฮ. และผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

31 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 รมว.มท. ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษา รมว.มท. พร้อมด้วยอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิ ...

31 สิงหาคม 2561

ข่าวอัพเดท

กฮ. เข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561

9 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

กฮ. ร่วมนำเสนอข้อมูลกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ในฐานะผู้บริหารกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ชี้แจงราย ...

9 สิงหาคม 2561

ข่าวอัพเดท

อปค. ร่วมพิธีอำนวยพรและส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439)

31 กรกฎาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.61 เวลา 04.45 น. ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีอำนวยพรและส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ...

31 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองจัดอบรมผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)

11 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

กรมการปกครอง โดย กฮ. จัดโครงการอบรมผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439) เมื่อวันทีี่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนจากจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจากบริษัทการบ ...

11 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

ผอ.กฮ. ขอบคุณนักอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันปิดงานเมาลิดกลาง ประจำปี 2561

17 พฤษภาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กล่าวขอบคุณนักอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจากประเทศสมาชิกอาเซียนในงานเมาลิดกลาง ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) ณ ศ ...

17 พฤษภาคม 2561

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม)

8 พฤษภาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561

กรมการปกครอง โดย กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิลลามและกิจการฮัจย์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะก ...

8 พฤษภาคม 2561

ข่าวอัพเดท

รมช.มท. และ อปค. ร่วมพบปะและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพบปะและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำ ...

1 พฤษภาคม 2561