ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ...

8 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2564

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2564 ...

8 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ชั้นยศ นายหมวดตรี สมาชิก อส.) ฉบับราชกิจจานุเบกษา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ชั้นยศ นายหมวดตรี สมาชิก อส.) ฉบับราชกิจจานุเบกษา ...

22 มิถุนายน 2564