ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 (ชั้นยศ มว.ต. อส.)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 (ชั้นยศ มว.ต. อส.) ...

7 มิถุนายน 2564

ข่าวอัพเดท

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ...

23 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ...

8 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศกองบัญการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ...

2 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2563

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2563 ...

2 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอัพเดท

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๖๒๘ ราย

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนประจำปี ๒๕๖๒ จานวน ๑,๖๒๘ ราย ...

30 พฤศจิกายน 2563