ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีสมาชิก อส. เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีสมาชิก อส. เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ...

8 ธันวาคม 2559

ข่าวอัพเดท

ซักซ้อมการปฏิบัติในการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ซักซ้อมการปฏิบัติในการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ...

5 พฤศจิกายน 2559

ข่าวอัพเดท

การจัดประชาชนและกำหนดการเดินทาง ตามแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2559 - 20 มกราคม 2560

การจัดประชาชนและกำหนดการเดินทาง ตามแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2559 - 20 มกราคม ...

26 ตุลาคม 2559

ข่าวอัพเดท

แผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

24 ตุลาคม 2559

ข่าวอัพเดท

สำรวจข้อมูล "ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม" เพื่อประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

สำรวจข้อมูล "ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม" เพื่อประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ...

3 ตุลาคม 2559

ข่าวอัพเดท

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมเอกสารระเบียบฯ)

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมเอกสารระเบียบฯ) ...

2 กันยายน 2559