โอนจัดสรรงบประมาณ

โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน กม.ปี 60

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน กม.ปี 60 ...

2 ธันวาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการจัดการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการจัดการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ...

2 ธันวาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2560 ...

25 ตุลาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ ไปตั้งจ่าย ทปค.จว.จำนวน 4 แห่ง

โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ ไปตั้งจ่าย ทปค.จว.จำนวน 4 แห่ง ...

25 ตุลาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการเงินเพิ่มพิเศษค่าภาษาของกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน ฯลฯ

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการเงินเพิ่มพิเศษค่าภาษาของกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน ฯลฯ ...

25 ตุลาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวน 76 แห่ง

โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวน 76 แห่ง ...

25 ตุลาคม 2559

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 76 แห่ง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 76 แห่ง ...

25 ตุลาคม 2559