จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีโครงการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สมาร์ท ...

22 มีนาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561) ...

13 มีนาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมการปกครองได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีเจ ไอที จำกัด (ส่งออก,ข ...

13 มีนาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเควัน ซีสเท็ม จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 28,00 ...

12 มีนาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วีเจ ไอที จำกัด ...

25 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ หมายเลขทะเบียน ภม 7411

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ หมายเลขทะเบียน ภม 7411 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ อรุณยนต์ โดย นายอักษร อุ่นอรุณ (ให้บริการ) โดยเสนอ ราคา ...

5 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ร้านบุญฤทธิวงศ์ โดย นายอนนตเศรษฐ์ บุญฤทธิวงศ์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ...

5 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา 904 ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา 904 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มานะดีมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 318,325.00 บา ...

31 มกราคม 2562