ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

สรุปผลการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

สรุปผลการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ...

30 พฤศจิกายน 2561

ข่าวใหม่

ข้อสั่งการ จากการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคกลาง 17 จังหวัด

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

28 พฤศจิกายน 2561

ข่าวใหม่

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ...

28 พฤศจิกายน 2561