ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

การโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนันสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนันสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

2 มกราคม 2562