กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

การโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนันสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนันสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

2 มกราคม 2562

ข่าวใหม่

สรุปผลการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

สรุปผลการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ...

30 พฤศจิกายน 2561