ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การตรวจสอบเที่ยวบิน และข้อมูลผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560

3 สิงหาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

กรมการปกครองขอแจ้งเที่ยวบินและข้อมูลผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นข้อมูลการตรวจสอบ ประสานงาน และอำนวยการให้แก่ประชาชน ...

3 สิงหาคม 2560

ข่าวอัพเดท

การดำเนินงานของ กฮ. และสำนักงานกิจการฮัจย์ประเทศไทย ในการอำนวยความสะดวกผุ้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทย

2 สิงหาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

การดำเนินงานของ กฮ. และสำนักงานกิจการฮัจย์ประเทศไทย ในการอำนวยความสะดวกผุ้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทย ประจำปี 2560 เพ่ื่อเป็นการดูแล ประสานงานด้านต่าง ๆ ให้แก่พี่น้องมุสลิมไทย ...

2 สิงหาคม 2560

ข่าวอัพเดท

พิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 ฮ.ศ. 1438 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

25 กรกฎาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

ปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล ...

25 กรกฎาคม 2560

ข่าวอัพเดท

รอง ปมท. เปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

16 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

กรมการปกครอง โดย กฮ. จัดการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ เป็นการพบปะ ...

16 มิถุนายน 2560

ข่าวอัพเดท

อปค.พบผู้แทนปลัดกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

15 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เข้าพบผู้แทนปลัดก ...

15 มิถุนายน 2560